Olovligt byggande, förfallna byggnader, ovårdad tomt

LÄS MER

Här kan du anmäla ärenden som berör olovligt byggande, ovårdad tomt och förfallna byggnader.
 

När din anmälan har kommit in till kommunen granskas den av en tillsynshandläggare som gör en första bedömning om informationen är tillräcklig för  att upprätta ett ärende.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa