Strandskyddsdispens-ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Kontakta kommunen om du vill veta hur strandskyddet ser ut där du ska bygga.

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader
  • ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.

Bygga nära vatten (falkenberg.se)

Om du eller personen du fyller i e-tjänsten åt har skyddad identitet ska du inte använda de e-tjänster som har inloggning eller kräver att du fyller i personuppgifter.

Vänd dig då i stället till vårt kontaktcenter. Ring  0346-88 60 00 eller besök kontaktcenter i stadshuset i Falkenberg.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa