För dig som är myndig elev på Falkenbergs gymnasieskola - ge behörighet för vuxens tillgång till Skola24 och Unikum

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som myndig elev godkänna att en vuxen får tillgång till dina uppgifter i Skola24 och Unikum.

Konton i Skola24 och Unikum

Skolan använder Skola24 för att registrera när du är frånvarande från skolan. Skolan är skyldiga att informera dina vårdnadshavare om din frånvaro fram till dess att du är myndig. Då spärrar vi deras tillgång till Skola24. Detsamma gäller Unikum, där de kan följa hur det går för dig i skolan.

När du har blivit myndig kan du ge en vuxen behörighet till dina uppgifter i Skola24 och Unikum. Du kan alltid ändra dig och ta tillbaka behörigheten när du vill. Detta gör du genom att öpnna ditt tidigare inskickade ärende under Mina sidor.

Så här använder vi uppgifterna du lämnar

De uppgifter som du lämnar i den här e-tjänsten är nödvändiga för att vi ska kunna administrera dina konton i Skola24 och Unikum.

Om du eller personen du fyller i e-tjänsten åt har skyddad identitet ska du inte använda de e-tjänster som har inloggning eller kräver att du fyller i personuppgifter.

Vänd dig då i stället till vårt kontaktcenter. Ring  0346-88 60 00 eller besök kontaktcenter i stadshuset i Falkenberg.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa