Badstuga Skrea strand-bygglovsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga på Skrea strand. Badstugorna ska placeras inom sin ruta som finns markerad i detaljplanen. Det finns även regler för brandskydd, utformningskrav och riktlinjer för uppförande av altan eller uteplats.

Byggregler för olika kvarter på Skrea strand

Typritning badstuga Skrea strand

Riktlinjer för uteplats till badstuga på Skrea strand

Läs mer om brandskyddskrav

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Skalenliga och måttsatta plan- och fasadritningar
  • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig. Saknar du en byggkarta kan du beställa den här Beställ karta

För att få ett startbesked behöver du skicka in 

  • Förslag på kontrollplan. Saknar du kontrollplan kan du hämta förslag på kontrollplan här Kontrollplan Badstuga
  • Teknisk beskrivning

Om du eller personen du fyller i e-tjänsten åt har skyddad identitet ska du inte använda de e-tjänster som har inloggning eller kräver att du fyller i personuppgifter.

Vänd dig då i stället till vårt kontaktcenter. Ring  0346-88 60 00 eller besök kontaktcenter i stadshuset i Falkenberg.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa