Förhandsbesked-ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett förhandsbesked prövas om platsen eller marken är lämplig att bygga på. Ett beslut om förhandsbesked krävs exempelvis om du vill göra en avstyckning och skapa en ny tomt. Det krävs vanligtvis inte inom detaljplanerade område där detaljplanen istället berättar vad som är möjligt.

I vår prövning av ett förhandsbesked gör vi en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt. Det kan vara bra att veta att dessa ärenden alltid behöver tas upp för beslut av bygglovsnämnden vid deras sammanträden.

Innan du ansöker behöver du ta del av innehållet på sidan Förhandsbesked.

Om du eller personen du fyller i e-tjänsten åt har skyddad identitet ska du inte använda de e-tjänster som har inloggning eller kräver att du fyller i personuppgifter.

Vänd dig då i stället till vårt kontaktcenter. Ring  0346-88 60 00 eller besök kontaktcenter i stadshuset i Falkenberg.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa