Attefallsåtgärd-anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Attefallshus högst 30 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Vilka regler som gäller för attefallshus till exempel storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på Bovekets hemsida.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • situationsplan
 • plan-, fasad- och sektionsritningar
 • teknisk beskrivning
 • förslag på kontrollplan

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på högst
15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. 

Om tillbyggnaden ligger närmare din tomtgräns än 4,5 meter behövs ett godkännande av dina grannar. Det kan krävas dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från sjö och vattendrag och 300 meter från hav.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • situationsplan
 • plan-, fasad- och sektionsritningar
 • teknisk beskrivning
 • förslag på kontrollplan

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. 

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • plan-, fasad- och sektionsritningar
 • teknisk beskrivning
 • förslag på kontrollplan

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. 

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • planritning
 • förslag på kontrollplan

Om du eller personen du fyller i e-tjänsten åt har skyddad identitet ska du inte använda de e-tjänster som har inloggning eller kräver att du fyller i personuppgifter.

Vänd dig då i stället till vårt kontaktcenter. Ring  0346-88 60 00 eller besök kontaktcenter i stadshuset i Falkenberg.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00
kommun.falkenberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa