IT-behörighet för Socialförvaltningen

LÄS MER

Via den här e-tjänsten beställer alternativt avslutar du som chef, eller av chef utsedd person, IT-behörigheter till socialförvaltningens olika IT-system till din personal.

Tänk på att du som chef ansvarar för att all din personal tagit del av "Riktlinje - Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda" som du når via denna länk.

 

Vi lägger behörigheter i följande system (beroende på vad som gäller för beställd verksamhet och roll): Combine, Intraphone, Appva, digitala nycklar, Digital Fox, Lifecare och Citrix.

Vi lägger också beställningar på Falkenbergskort/smartkort och i undantagsfall SITHS-kort.

 

Sekretessmarkerade ärenden hanteras utanför den här tjänsten. Vänligen kontakta Soc-IT på support.soc@falkenberg.se 

 

Personuppgiftshantering 

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR på vår webbplats: Behandling av personuppgifter. 

Frågor om e-tjänsten

Soc-IT
support.soc@falkenberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa